Od pondělí 24. května 2021 bude platit:
  • 1 osoba na 15m2 vnitřní plochy sportoviště,
  • ve skupince bude moct být nanejvýš 12 cvičenců,
  • celkový počet osob na vnitřní ploše sportoviště nebude smět přesáhnout 30 osob.

Nadále budou cvičenci muset splňovat alespoň jednu z následujících podmínek: absolvovaný PCR test (maximálně 7 dní starý), absolvovaný antigenní test (maximálně 72 hodin starý), prodělanou nemoc covid-19 nebo podstoupené očkování.  

AKTUÁLNĚ K 17/5

VENKOVNÍ AKTIVITY

V současné době můžou venku hromadně sportovat všichni amatérští sportovci, kteří jsou organizovaní ve sportovních svazech. Musí být ale splněny podmínky maximálně 30 osob na sportovišti a limit 1 sportovec na 15m² plochy sportoviště.

Dále sportovci musí před sportováním podstoupit PCR test (max. 7 dní před) či antigenní test (max. 72 hod. před), mít potvrzení o prodělané nemoci nebo mít vystavený certifikát o Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování. V případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášení doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole. Případně lze využít samotestování na místě. Podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let.

Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů- to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni.

Ahoj,

vzhledem k nouzovému stavu v ČR a zpřísňování, omezování pohybu apod., připravuji i já své lekce trochu jinak.

Skupinové lekce jsou v online režimu - Google Meet


UPOZORNĚNÍ - lekce jsou vhodné pouze pro "cvičky a borce", se kterými se osobně znám!!! Není vhodné pro kohokoli s omezením pohybového aparátu a s určenou lékařskou diagnozou bolesti při pohybu.


Úterky od 10:00 (odlehčená verze, vhodné pro všechny)

Středy od 19:00 (posilování vlastní vahou, vhodné pro všechny bez zdravotního omezení)

Neděle od 18:00 (posilování vlastní vahou, vhodné pro všechny bez zdravotního omezení)

!!! Od 4.4. jsou online nedělní lekce od 19:00 !!!

Přihlašujte se přes rezervační systém do lekcí, na základě přihlášení vám dorazí cca 15 min před zahájením lekce sms s kódem, který zadáte do Google Meet a tím se spojíme přes tuto skvělou Aplikaci.


OSOBNÍ LEKCE (vše po osobní domluvě)

- u vás doma

- online

 

Jedeme dál  s rozumem:-))) Dávejte na sebe pozor.

Tereza

Osobní trenérka a trenérka skupinových lekcí