VÝŇATEK PRAVIDEL pro naše lekce


PLATNÝCH OD 17. KVĚTNA 2021

Sledujte webové stránky a sociální sítě, kde budu aktualizovat všechny informace o provozu našich lekcí.


Manuál pro provoz:

AKTUALIZACE - OD 18.5. Při výkonu fyzického tréninku NEmusí mít cvičící osoby zakryté dýchací cesty respirátorem!

 • Všichni klienti i zaměstnanci jsou povinni nosit RESPIRÁTOR při pohybu ve vnitřních prostorech sportoviště.
 • Všechny pomůcky a prostory jsou pravidelně dezinfikovány.
 • Zákaz vstupu klientům s respiračním onemocněním, případně klientům, kteří vykazují příznaky viru COVID-19.
 • Všichni klienti jsou povinni si průběžně dezinfikovat ruce.
 • Šatny a sprchy jsou veřejnosti zatím uzavřené. Jejich prostor není možné využít ani pro uložení tašek či obuvi.
 • V případě pozitivního nálezu viru COVID-19 u klienta, který se v průběhu předcházejících 14 dní vyskytl v centru či vykazuje příznaky nákazy v následujících 14 dnech, obratem informuje Terezu šulcovou

Osobní trénink

 • Osobní tréninky v podobě 1 trenér – 1 cvičící klient jsou povoleny, fyzický kontakt mezi trenérem a cvičícím je zakázán. Trenér a cvičící mezi sebou jsou povinni mít mezi sebou rozestupy nejméně 2 metry.
 • !!!AKTUALIZACE!!! - OD 18.5. Při výkonu fyzického tréninku NEmusí mít cvičící osoby zakryté dýchací cesty respirátorem!

Skupinové lekce budou povoleny ve vnitřních sportovištích od 24/5 

!!!Klienti budou muset prokázat svojí bezinfekčnost!!!

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Děkuji.
Tereza

https://komorafitness.cz/podminky-pro-provoz-fitness-center-od-17-5-2021/