Osobní trenérka

Trenérka skupinových lekcí

Certifikovaná DNS trenérka - fyzio fitness trenérka

Studentka VŠ Palestra - pohybová diagnostika a výživa